Jörg J. Buchholz

Oluf Bang.jpg

Oluf Hansen BangAge: 42 years14801522

Name
Oluf Hansen Bang
Given names
Oluf Hansen
Surname
Bang
Birth about 1480 60 34
Death of a fatherClaus Bang
1500 (Age 20 years)

Birth of a son
#1
Jørgen Olufsen Bang
1522 (Age 42 years)
Occupation
Borgmester

Occupation
Pavelig Kapellan og Notar
yes

Death December 24, 1522 (Age 42 years)
Family with parents - View this family
father
mother
himself
Family with Anna Jensdatter Slet - View this family
himself
wife
son

Note

Bang, Oluf, 1480(?)-1522, pavelig Kapellan og Notar, var født i Middelfart, hvor hans Fader, Hans B., var Borgmester (og i en kort Tid Skultus). Han tilhørte en borgerlig Slægt, som den Gang og senere var stærkt udbredt, særlig i de vestfynske Byer. O. B. studerede for at indtræde i den gejstlige Stand og blev Magister. Han blev en af disse snilde Klerke, som hin Tid var rig paa, der med Verdensklogskab forbandt Øvelse i at føre en let latinsk Pen og derfor vare lige brugbare i gejstlige og i verdslige Forretninger. Under Ophold i Udlandet kom han i Forbindelse med og Tjenesteforhold til den pavelige Legat for Landene i Nord- og Østevropa, Kardinal Thomas, tit. S. Martini in Montibus, Ærkebiskop af Gran i Ungarn, hvis Tillid han synes at have vundet i en ualmindelig Grad. Af denne blev han 1514 kreeret til Comes Palatinus, og efter hans Anbefaling ophøjede Kong Ludvig af Ungarn ved Patent af 17. Maj 1517 O. B. med hans Efterkommere og Arvinger i Adelsstanden. Efter, som det synes, i en kortere Tid at have været hjemme i Danmark, hvor han var forlenet med Tavlov og Kongsted Kirker i Endle (Elbo) Herred i Ribe Stift, rejste O. B. 1519 atter til Ungarn og der fra 1520 til Rom. Ved denne Lejlighed betegnes han som Pavens Kapellan og «sacri palatii et aulæ Lateranensis comes Palatinus». Flere Breve til og fra ham vise, at han fulgte nøje med Forholdenes Udvikling i Danmark, og han har vistnok haft Part i de vanskelige Forhandlinger, som førtes mellem Christian II og Pavestolen. Han døde imidlertid allerede 24. Dec. 1522 i Rom. I en sildigere Tid har man uden al Føje gjort ham til Stamfader for den vidt forgrenede Slægt Bang. En Broder til O. B. var Mester Peder Hansen B., der betegnes som Klerk af Odense Stift, da han 9. Juli 1516 var i Gran i Ungarn og af den ovennævnte pavelige Legat, Kardinal Thomas, ved et vidtløftigt Diplom modtog forskjellige kirkelige Begunstigelser samt Ret til atter at uddele Indulgenser af forskjellig Art. 1520 var han i Rom, hvor Broderen kreerede ham til «tabellio» (Sekretær). 1524 omtales det, at han «med sine Disciple» kom fra Polen til Rom. 1527 blev han af Biskop Jens Andersen (Beldenak) viet til Præst i Middelfart. Efter Reformationen blev han tillige Provst i Vends Herred. Han døde i Marts 1566. En Række historiske Optegnelser, der gjennem den yngre Cornelius Hamsfort ere komne til os, og hvoraf foranstaaende til Dels er øst, synes at skyldes P. H. B.

Rørdam, Hist. Kildeskrifter 2. R. II, 495 ff. Giessing, Jubel-Lærere III, 111 ff. Ny kirkehist. Saml. VI, 756 ff.

H. F. Rørdam i Dansk biografisk leksikon

Media objectOluf Bang.jpg
Oluf Bang.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 700 × 852 pixels
File size: 138 KB
Type: Photo
Media objectJens Jørgensen Bang.jpg
Jens Jørgensen Bang.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 511 × 511 pixels
File size: 187 KB
Type: Photo